Sanering

Ocab är Sveriges enda rikstäckande sanerings- och avfuktningsföretag. Vi finns etablerade på 33 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Ocab utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och olika typer av utredningar inom byggnadsmiljö.

Ocab utför sanering efter brand- och vattenskador. Ocab river, torkar och återställer skadan. Ocab sanerar även asbest, radon, mögel, rengör klotter samt utför utredningar och besiktningar.

Jour dygnet runt

Ocab erbjuder jour när olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, alltid på samma telefonnummer i hela Sverige.

Vid akut skada ring vårt journummer 070-371 9974.

Läs mer på www.ocab.se