Asbestsanering

Ocab är auktoriserat för asbestsanering och tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering.

Idag vet alla att asbest inte är att leka med och ingen ger sig på att riva en vägg som innehåller asbestfibrer. Men om man inte vet om att det finns asbest?

Ska ombyggnadsarbete eller rivningsarbete göras är det viktigt att inventera materialet för att vara på säkra sidan. Har du lokaler eller byggnader uppförda under asbesttiden kan vi genomföra en undersökning och asbestanalys för att kontrollera området och eventuell förekomst av asbest. Vi får svaret av asbestanalysen inom några dagar och kan då föreslå åtgärder och presentera en offert för saneringen.

Den farligaste sorten asbest förbjöds 1976 och 1982 kom ett totalförbud. Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i byggnader i t ex mattlim från 50-60-talet, i rörisoleringar, i kakelfix och kakelfog, i eternitplattor på tak eller fasad. Asbest kan också finnas i isolermaterial, packningar, elkablar och golvmaterial. Asbest består av små fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid borrningar, sågningar och rivningar av material där asbest förekommer. De små fibrerna kommer in i lungorna och fastnar där vilket på sikt kan ge allvarliga lungsjukdomar. Många yrkesgrupper i byggbranschen såsom rörläggare, elektriker, städpersonal, snickare och golvläggare kan utsättas för asbest. Det är mycket viktigt att veta var asbest finns och genomföra asbestsanering för att undvika hälsorisker.

Vid brand kräver Yrkesinspektionen och huvudskyddsombud att asbestsaneringen ska vara före det att brandsaneringen påbörjas.

OCAB är auktoriserade
Vi är auktoriserade för asbetssanering och har god kunskap om de lagar och förordningar som finns och som måste följas. Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. Genom att utföra en analys där man misstänker att asbest förekommer kan vi därefter lämna en offert med bedömning av kostnaden för sanering, återisolering och andra bygginsatser. Innan vi påbörjar en sanering spärras området av och bygger upp säkerhetsslussar. Efter sanering forslas asbetsmaterialet i speciella behållare eller containrar till en deponeringsanläggning som kan ta hand om materialet.

Vill du läsa mer? Klicka på www.ocab.se

Kontakta oss på 0550-188 85 eller maila oss om Du vill ha en offert.