Brandsanering

brand1litenSnabba insatser efter en brand kan hjälpa till att rädda stora värden i byggnader och lösöre.

En brandsanering startar alltid med en besiktning där Ocab värderar vilka delar av byggnaden som bör rivas eller kan saneras. Därefter väljs saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån skadans unika förutsättningar som lukt, nedsotningsgrad och material.

Vid en brandsanering inventerar och värderar Ocab också lösöret och ser över vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av ozonkammare som tar bort brandlukt.

Varje brandsanering är unik och Ocab tar alltid hänsyn till den speciella situationen. I kommersiella byggnader handlar det om att snabbt få igång verksamheten då produktionsbortfall är kostsamt. Men vid brand i bostad kan det vara bröllopsbilden eller barnets gosedjur, det emotionella värdet som är viktigast.

Jour dygnet runt

Ocab erbjuder även jour när olyckan är framme – 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Vid akut skada ring vårt journummer 070-371 99 74.

Vill du läsa mer? Klicka på www.ocab.se