Fuktskador

Vatten- och fuktskador riskerar att förstöra både inventarier, inredning och byggkonstruktion. Många gånger tvingas verksamheter stängas eller familjer tvingas flytta ut. I vårt arbete tar vi hänsyn till att verksamheten ska igång så fort som möjligt och boende ska kunna flytta tillbaka så snart det är möjligt.

Fuktskador kräver en erfarenhetsmässig bedömning. När skadan konstaterats krävs en besiktning för att fastställa omfattningen och orsaken till skadan. Ocab’s moderna utrustning ger möjlighet att göra noggranna mätningar och med stor säkerhet fastställa skadans omfattning. Med okulär besiktning och avancerade mätinstrument kartläggs skadans utbredning. Läcksökning sker med olika metoder där valet beror på vilken typ av läcka och fastighet det rör sig om. Teknikerna som används är okulär besiktning, värmekamera, spårgas, lyssnarutrustning, filmning av avlopp, fuktinstrument samt provtryckning av rör. Därefter tas ett åtgärds- och kostnadsförslag fram. För att skadan ska kunna regleras på rätt sätt kontrolleras de skadade ytornas storlek, typ och ålder.

Materialprovtagning

Genom att ta mikrobiella och kemiska materialprovtagningar är det mycket lätt att ta reda på om ett material eller en konstruktion har fuktskador. Materialprovet är ett underlag för åtgärdsförslag men används också för att hitta miljöskadliga ämnen i byggnader. Ocab har ett nära samarbete med erfarna kemister och mikrobiologer på externa laboratorium.

Vår mission är att rädda värden och det gör vi genom att på ett kostnadseffektivt sätt utreda och torka upp fuktskadan. Genom kontinuerliga fuktmätningar på plats eller genom distansmätning kontrolleras att torkningen sker som planerat.

Icke akuta insatser 

Avfuktning är inte enbart en hjälp vid akuta fuktskador som läckage eller släckvatten efter en brand. Planerar du ett nybygge och vill slippa både mögelproblem och lång torktid kan vi också stå till tjänst. Ocab kan även hjälpa till med provisorisk luft- och luktventilering samt underhållstorkning vid driftsstopp. Avfuktningen minskar behovet av andra ingrepp som att riva och bygga om samt kan innebära att fastigheten snabbare kan tas i bruk.

Vill du läsa mer? Klicka på www.ocab.se

Kontakta oss på 0550-188 85 eller maila oss för offert.