Isblästring

Vi blästrar med torrispellets. Metoden är miljövänlig och inga kemikalier eller lösningsmedel behövs. I samband med blästringen skapas ingen restprodukt utan pelletsen övergår till gasform.

Metoden är skonsam mot ytorna och har ingen slipande effekt.

Ring oss på 0550-188 85 eller maila oss om du vill ha en offert eller vill veta mer om isblästring.